SFS 2010:212 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

100212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2010:212

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010