SFS 2010:213 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

100213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.