SFS 2010:239 Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna;

100239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2005:816) om ändring
i lagen (1994:1219) om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2005:816) om ändring i lagen

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska träda i kraft den
1 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:239

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010