SFS 2010:242 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer;

100242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1474) om
viltförvaltningsdelegationer;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:1474) om viltförvalt-

ningsdelegationer ska ha följande lydelse.

3 §

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer

för

1. viltförvaltningen inom länet,
2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort-

och vildsvinsstammarna,

3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
4. bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:242

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010