SFS 2010:282 Förordning om EU-miljömärket

100282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om EU-milj�m�rket;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 april 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Milj�m�rkning Sverige Aktiebolag �r beh�rigt organ enligt artikel 4.1 i</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 66/2010 av den 25 no-<br/>vember 2009 om ett EU-milj�m�rke</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft14">1.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsumentverket f�r meddela f�reskrifter om vilka kriterier som i en-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">lighet med Europeiska kommissionens beslutade �tg�rder ska vara uppfyllda<br/>f�r att en produkt ska f� m�rkas med EU-milj�m�rket.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2010, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1169) om europeisk milj�m�rkning ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0066).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:282</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 maj 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om EU-milj�m�rket;

utf�rdad den 22 april 2010.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Milj�m�rkning Sverige Aktiebolag �r beh�rigt organ enligt artikel 4.1 i

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 66/2010 av den 25 no-
vember 2009 om ett EU-milj�m�rke

1.

2 �

Konsumentverket f�r meddela f�reskrifter om vilka kriterier som i en-

lighet med Europeiska kommissionens beslutade �tg�rder ska vara uppfyllda
f�r att en produkt ska f� m�rkas med EU-milj�m�rket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2010, d� f�rordningen

(1994:1169) om europeisk milj�m�rkning ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0066).

SFS 2010:282

Utkom fr�n trycket
den 4 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;