SFS 2010:287 Förordning om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

100287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter
för den statliga kontrollen av läkemedel;

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1993:595) om avgifter för

den statliga kontrollen av läkemedel ska ha följande lydelse.

6 §

1

Avgifterna betalas med följande belopp.

1 Senaste lydelse 2009:1382.

Avgift i kronor

L�KEMEDEL

�vriga årsavgifter för human- och veterinärläkemedel

Tillverkning av läkemedel

Grundavgift högst tre läkemedelsformer

41 250

Tillägg för fler än tre läkemedelsformer

13 750

Tillägg för sterila läkemedel

27 500

�&rsavgift för begränsad tillsynsinsats

20 625

�&rsavgift för tillverkning av medicinska gaser

14 025

�&rsavgift för inrättning för tillverkning av läkemedel för

ett visst tillfälle (extemporeapotek)
där annat tillstånd för tillverkning av läkemedel finns

13 000

där annat tillstånd för tillverkning av läkemedel saknas

32 500

�vriga ansökningsavgifter för human- och
veterinärläkemedel

Ansökan om tillstånd att utföra klinisk prövning

ett prövningsställe

33 000

avgift per tillkommande prövningsställe

1 100

Ansökan om licens

165

�ndring av innehavare av marknadsföringstillstånd

2 750

Ansökan om tillstånd att tillverka läkemedel

110 000

Ansökan om tillstånd att tillverka medicinska gaser

55 000

SFS 2010:287

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

2

SFS 2010:287

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Ansökan om tillstånd för inrättning för tillverkning av

läkemedel för ett visst tillfälle (extemporeapotek)
där annat tillstånd för tillverkning av läkemedel finns

26 000

där annat tillstånd för tillverkning av läkemedel saknas

58 500

Vetenskaplig rådgivning

22 000

Laboratorier med GLP-reglerad verksamhet

�&rsavgift för säkerhetsstudier

55 000

�&rsavgift för analysverksamhet

13 750