SFS 2010:2010 Fängelseförordning

102010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#4b4b4b;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft64{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�ngelsef�rordning;</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�rordningens inneh�ll och till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller kompletterande best�mmelser till f�ngel-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">selagen (2010:610). Begrepp och uttryck som anv�nds i denna f�rordning<br/>har samma inneb�rd och till�mpningsomr�de som i lagen.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Information om verkst�lligheten</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt infor-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">meras om verkst�llighetens inneb�rd p� ett spr�k som han eller hon f�rst�r.<br/>S�dan information ska ocks� l�mnas vid andra tillf�llen<i> </i>s� snart det finns<br/>anledning till det. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:647px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En intagen ska i<i> </i>anslutning till att han eller hon tas in i anstalt f� tillf�l-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">le att underr�tta n�rst�ende om var han eller hon befinner sig, om inte s�r-<br/>skilda sk�l talar mot det. Detsamma g�ller n�r den intagne har flyttats fr�n en<br/>anstalt till en annan. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>S�rskilda skyldigheter under verkst�lligheten</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att ordningen eller s�kerheten i anstalt ska kunna uppr�tth�llas ska</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de intagna f�lja </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">1. de villkor som g�ller f�r verkst�lligheten, <br/>2. de rutiner som g�ller i anstalten, <br/>3. de anvisningar som personalen ger, och <br/>4. de begr�nsningar som g�ller om var r�kning f�r ske. <br/>En intagen ska ocks� visa h�nsyn mot personal och medintagna samt bidra</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">till att h�lla god ordning. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Journal</b></p> <p style="position:absolute;top:965px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:965px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje intagen ska det f�ras en journal som dokumenterar den intag-</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nes verkst�llighet. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av journalen ska det framg� vem som har dokumenterat en viss uppgift</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och n�r det gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Verkst�llighetsplanering</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">En verkst�llighetsplan ska grundas p� en utredning om den intagnes</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">behov av st�d och kontroll och om vilka �tg�rder som b�r vidtas under verk-<br/>st�lligheten f�r att minska risken f�r �terfall i brott. F�ruts�ttningarna f�r att<br/>bevilja den intagne ett tillst�nd till en s�dan utslussnings�tg�rd som avses i<br/>11 kap. 1 � f�ngelselagen (2010:610) ska s�rskilt �verv�gas.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid utformningen av verkst�llighetsplanen ska h�nsyn tas till anstalts-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">tidens l�ngd och den intagnes motivation till f�r�ndring. H�nsyn ska ocks�<br/>tas till brottsoffer och andra som ber�rs av verkst�lligheten.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Verkst�llighetsplanen ska f�ljas upp fortl�pande och �ndras n�r det finns</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">anledning till det. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Inf�r frigivningen ska verkst�llighetsplanen vara s�rskilt inriktad p�</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">konkreta �tg�rder som kan underl�tta �verg�ngen till ett liv i frihet. Utifr�n<br/>den intagnes behov ska, i l�mplig tid, samverkan ske med </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">1. socialn�mnden, <br/>2. h�lso- och sjukv�rden,<br/>3. Arbetsf�rmedlingen, och <br/>4. F�rs�kringskassan. <br/>Vid behov ska samverkan ocks� ske med andra myndigheter, organisa-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tioner och enskilda. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kriminalv�rden f�r f�rordna en f�rtroendeman f�r en intagen som �r</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">l�ngtidsd�md<i> </i>och som beh�ver personligt st�d eller annan hj�lp, om den<br/>intagne samtycker till det. F�rtroendemannen ska entledigas om en �ver-<br/>vakare f�rordnas eller om den intagne beg�r det<i>. </i> </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rtroendeman har r�tt till ers�ttning som fastst�lls av Kriminalv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kriminalv�rden ska f�re villkorlig frigivning pr�va om den intagne ska</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">st� under �vervakning enligt 26 kap. 11 � brottsbalken. Om Kriminalv�rden<br/>beslutar om �vervakning, ska en �vervakare f�rordnas i s� god tid att han<br/>eller hon kan f�rbereda uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Till �vervakare ska en tj�nsteman vid Kriminalv�rden eller annan l�mplig</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">person f�rordnas.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Placering i anstalt</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid bed�mning enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket f�ngelselagen</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(2010:610) ska f�ljande s�rskilt beaktas:</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. risken f�r rymning, fritagning, fortsatt brottslighet, missbruk och annan</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">missk�tsamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. behovet av att undvika en ol�mplig sammans�ttning av intagna och att i</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�vrigt kunna bedriva en �ndam�lsenlig verksamhet i anstalt. </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Tillst�nd att ha sp�dbarn hos sig</b></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett tillst�nd f�r en intagen att ha sitt sp�dbarn hos sig f�r endast l�m-</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nas efter att yttrande har inh�mtats fr�n<i> </i>socialn�mnden. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Syssels�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">En intagen ska, s� l�ngt det �r m�jligt, anvisas syssels�ttning som �r</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">�gnad att motverka �terfall i brott eller som p� annat s�tt underl�ttar den<br/>intagnes anpassning i samh�llet. S�rskild h�nsyn ska tas till den intagnes<br/>motivation till f�r�ndring.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ers�ttning om syssels�ttning inte kan anvisas eller vid sjukdom</b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">En intagen har, ut�ver vad som f�ljer av 3 kap. 3 � f�ngelselagen</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(2010:610), r�tt till ers�ttning om </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. n�gon syssels�ttning inte kan anvisas den intagne under normal arbets-</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tid<i> </i>och det inte beror p� honom eller henne, eller </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den intagnes arbetsf�rm�ga �r helt eller delvis nedsatt p� grund av sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dom. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ers�ttning enligt f�rsta stycket l�mnas inte om den intagne uppb�r allm�n</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">�lderspension, sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning enligt social-<br/>f�rs�kringsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ers�ttning enligt f�rsta stycket f�r l�mnas med l�gre belopp �n vad den</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">intagne skulle ha f�tt om han eller hon utf�rt eller deltagit i anvisad syssel-<br/>s�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ers�ttning enligt f�rsta stycket 2 ska inte l�mnas f�r den f�rsta dagen i en</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">sjukperiod (karensdag). Om en sjukperiod b�rjar inom fem dagar fr�n det att<br/>en tidigare sjukperiod har avslutats, ska den senare sjukperioden anses vara<br/>en forts�ttning p� den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar f�r begr�n-<br/>sas till tio dagar under de senaste tolv m�naderna. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personliga tillh�righeter</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r tillh�righeter som den intagne inte f�r ta emot och inneha om-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">h�ndertas enligt 5 kap. 2 � f�ngelselagen (2010:610) ska den intagne under-<br/>r�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Kriminalv�rden ska dokumentera vad som har omh�ndertagits. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Kostnad som uppst�r i samband med att Kriminalv�rden skickar en</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">intagens tillh�righeter fr�n anstalt enligt 5 kap. 3 � f�ngelselagen (2010:610)<br/>f�r avr�knas fr�n den ers�ttning som han eller hon har r�tt till enligt 3 kap.<br/>3 � samma lag eller 13 � denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>16 �</b> Kriminalv�rden ska, om inte n�got annat �r f�reskrivet, se till att till-<br/>h�righeter som omh�ndertagits<i> </i>f�rvaras p� ett betryggande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Utl�ndsk valuta f�r v�xlas till svenska kronor. Den v�xelkurs som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">vid tidpunkten f�r v�xlingen ska till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En �tg�rd enligt andra stycket ska dokumenteras. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Den intagne ska innan han eller hon friges underr�ttas om Kriminal-</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">v�rdens r�tt att s�lja eller f�rst�ra tillh�righeter som den intagne l�mnar kvar<br/>i anstalten.</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En intagens r�tt till ers�ttning enligt 5 kap. 4 � andra stycket f�ngelse-</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen (2010:610) pr�vas efter ans�kan av den intagne. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Vistelse i avskildhet </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en intagen h�lls avskild enligt 6 kap. 49 �� f�ngelselagen</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">(2010:610) ska �tg�rden dokumenteras. Av dokumentationen ska det framg�</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft45">1. vilka sk�len f�r �tg�rden �r,<br/>2. n�r den intagne avskiljdes,<br/>3. n�r avskildheten upph�rde,<br/>4. var den intagne placerats, och <br/>5. om den intagne unders�kts av l�kare. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Bes�k</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett bes�k �vervakas utan att personal n�rvarar, ska den intagne</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">och bes�karen informeras om att bes�ket �vervakas. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Elektronisk kommunikation och f�rs�ndelser </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Elektronisk kommunikation f�r endast �ga rum med utrustning som</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tillhandah�lls eller godk�nns av Kriminalv�rden. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en f�rs�ndelse som har granskats inte kan l�mnas ut i n�ra anslut-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">ning till att granskningen slutf�rts, ska den intagne underr�ttas, om inte s�r-<br/>skilda sk�l talar mot det. <br/> <br/><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Kopior och �vers�ttningar av f�rs�ndelser som har granskats ska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">st�ras s� snart de inte l�ngre beh�vs. Detsamma g�ller upptagningar och<br/>uppteckningar som har tillkommit vid kontroll av elektronisk kommunika-<br/>tion. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Kroppsvisitation och kroppsbesiktning</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som kontrolleras</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">visas all den h�nsyn som omst�ndigheterna medger. Kroppsvisitation eller<br/>kroppsbesiktning ska, om m�jligt, utf�ras i n�rvaro av en annan person �n<br/>den som genomf�r kontrollen<i>. </i></p> <p style="position:absolute;top:777px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Kroppsbesiktning ska, f�rutom n�r saliv-, svett- och h�rprov l�mnas, utf�-</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">ras med beaktande av s� stor enskildhet som omst�ndigheterna medger och,<br/>om m�jligt, i ett enskilt utrymme. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>F�ngsel</b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en intagen bel�ggs med f�ngsel, ska �tg�rden dokumenteras. Av</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dokumentationen ska det framg� </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft45">1. vilka sk�len f�r �tg�rden �r, <br/>2. f�ngslets art, <br/>3. n�r den intagne belades med f�ngsel, <br/>4. n�r f�ngslet avl�gsnades, och<br/>5. om den intagne unders�kts av l�kare. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>H�lso- och sjukv�rd</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Varje anstalt ska ha tillg�ng till legitimerad l�kare och personal med</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mplig sjukv�rdsutbildning. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rs en intagen �ver till sjukhus, ska den som f�r ansvaret f�r h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">och sjukv�rden av patienten, underr�ttas om f�rh�llanden av betydelse f�r<br/>hans eller hennes vistelse p� sjukhuset. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">En anh�rig till den intagne ska underr�ttas om den intagne drabbas av</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">allvarlig sjukdom eller sv�rare olycksfall eller om den intagne avlider. Om<br/>den intagne beg�rt att en anh�rig inte ska underr�ttas, ska den intagnes vilja<br/>dock respekteras. <i> </i></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal k�nnedom om att en intagen lider av</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">en s�dan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 � andra stycket smitt-<br/>skyddslagen (2004:168) utg�r allm�nfarlig sjukdom, ska chefen f�r krimi-<br/>nalv�rdsanstalten underr�ttas, om det inte st�r klart att det inte finns risk f�r<br/>smittspridning.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Har h�lso- och sjukv�rdspersonal bed�mt att det finns risk f�r att en</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">intagen kan komma att allvarligt skada sig sj�lv, ska de uppgifter om den<br/>intagnes h�lsotillst�nd eller andra personliga f�rh�llanden som beh�vs f�r att<br/>f�rebygga att den intagne utf�r en sj�lvskadande handling, l�mnas till chefen<br/>f�r kriminalv�rdsanstalten. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Transport </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det beh�vs f�r att en transport av en intagen ska kunna genom-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">f�ras p� ett betryggande s�tt, f�r Kriminalv�rden beg�ra hj�lp av en polis-<br/>myndighet. Transporten ska planeras i samr�d med polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">En intagen som transporteras eller av annan anledning vistas utanf�r</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">anstalten under Kriminalv�rdens �vervakning ska inte uts�ttas f�r on�dig<br/>uppm�rksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>S�rskilda utslussnings�tg�rder</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelserna i f�rordningen (1989:929) om ers�ttning av allm�n-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">na medel f�r skada orsakad av den som utf�r samh�llstj�nst ska ocks� till�m-<br/>pas p� skada som orsakats av den som utf�r oavl�nat arbete inom ramen f�r<br/>en s�dan utslussnings�tg�rd som avses i 11 kap. 1 � f�ngelselagen<br/>(2010:610). </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:936px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid ut�kad frig�ng f�r Kriminalv�rden f�rordna att andra l�mpliga</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">personer �n anst�llda vid myndigheten ska bitr�da vid kontrollen av att den<br/>intagne r�ttar sig efter de villkor som har meddelats och i �vrigt fullg�r de<br/>skyldigheter som g�ller f�r utslussnings�tg�rden. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd upph�vs, ska myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">som har fattat beslutet underr�tta polismyndigheten p� den ort d�r den<br/>intagne vistas, senast har vistats eller har sin hemort. Polismyndigheten ska<br/>f�rpassa den intagne till den anstalt som Kriminalv�rden anvisar f�r fortsatt<br/>verkst�llighet.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">N�r polismyndigheten har omh�ndertagit den intagne f�r f�rpassning</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">enligt f�rsta stycket, ska myndigheten omedelbart underr�tta Kriminal-<br/>v�rden. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Underr�ttelse till m�ls�gande</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktats mot n�gons</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">liv, h�lsa, frihet eller frid, ska m�ls�ganden tillfr�gas om han eller hon vill<br/>bli underr�ttad om </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft63">1. i vilken anstalt den intagne �r placerad,<br/>2. den intagne f�rflyttas till en annan anstalt,<br/>3. den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 9 kap. 1 �, 10 kap. 14 �� eller</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">11 kap. 1 � f�ngelselagen (2010:610),</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">4. den intagne, eller Kriminalv�rden, ans�ker om omvandling enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">(2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livstid, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft63">5. den intagne friges,<br/>6. den intagne rymmer eller fritas, eller<br/>7. den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse utanf�r</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">anstalten.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">En beg�rd underr�ttelse om en planerad vistelse utanf�r anstalten beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">inte l�mnas i de fall en underr�ttelse p� grund av beslutad bevakning eller<br/>andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig. Detsamma g�ller n�r<br/>en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den intagnes liv eller h�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">En underr�ttelse enligt 35 � ska l�mnas i l�mplig tid och utformas</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">med h�nsyn till omst�ndigheterna i det enskilda fallet. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">En underr�ttelse ska inneh�lla information om de regler som g�ller f�r</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">meddelande av bes�ksf�rbud enligt lagen (1988:688) om bes�ksf�rbud, om<br/>inte s�dan information har l�mnats tidigare. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Utl�mnande av uppgifter till och samr�d med S�kerhetspolisen i <br/>vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Efter beg�ran av S�kerhetspolisen i s�rskilda fall ska Kriminalv�rden</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">l�mna ut uppgifter som beh�vs i verksamhet f�r personskydd f�r </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft63">1. riksdagens ledam�ter, <br/>2. statschefen och �vriga medlemmar av kungahuset, <br/>3. statsr�d, och<br/>4. statssekreterare och kabinettssekreterare.</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:963px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Om regeringen i fr�ga om en viss intagen har fattat beslut om undan-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">tag enligt 7 kap. 11 � f�ngelselagen (2010:610), ska beslut i fr�ga om den<br/>intagnes placering i anstalt och vistelse utanf�r anstalt, i annat fall �n som<br/>avses i 13 kap. 6 � samma lag, fattas efter samr�d med S�kerhetspolisen.<br/>Detsamma g�ller i fr�ga om s�dant beslut om vistelse utanf�r anstalt f�r en</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2010:2010</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">intagen som har d�mts f�r terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff<br/>f�r terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Utl�mnande av uppgifter till Centrala studiest�dsn�mnden </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">Kriminalv�rden ska l�mna uppgift om att en intagen bedriver efter-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">gymnasiala studier till Centrala studiest�dsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Bemyndigande f�r Kriminalv�rden</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">Kriminalv�rden f�r meddela f�reskrifter om bidrag av allm�nna</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">medel f�r utgifter i samband med frigivning och f�r andra �ndam�l f�re<br/>frigivningen. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">Kriminalv�rden f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">av f�ngelselagen (2010:610) och denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2011.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft73">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft80">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft80">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�ngelsef�rordning;

utf�rdad den 22 december 2010.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

F�rordningens inneh�ll och till�mpningsomr�de

1 �

Denna f�rordning inneh�ller kompletterande best�mmelser till f�ngel-

selagen (2010:610). Begrepp och uttryck som anv�nds i denna f�rordning
har samma inneb�rd och till�mpningsomr�de som i lagen.

Information om verkst�lligheten

2 �

Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt infor-

meras om verkst�llighetens inneb�rd p� ett spr�k som han eller hon f�rst�r.
S�dan information ska ocks� l�mnas vid andra tillf�llen s� snart det finns
anledning till det.

3 �

En intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt f� tillf�l-

le att underr�tta n�rst�ende om var han eller hon befinner sig, om inte s�r-
skilda sk�l talar mot det. Detsamma g�ller n�r den intagne har flyttats fr�n en
anstalt till en annan.

S�rskilda skyldigheter under verkst�lligheten

4 �

F�r att ordningen eller s�kerheten i anstalt ska kunna uppr�tth�llas ska

de intagna f�lja

1. de villkor som g�ller f�r verkst�lligheten,
2. de rutiner som g�ller i anstalten,
3. de anvisningar som personalen ger, och
4. de begr�nsningar som g�ller om var r�kning f�r ske.
En intagen ska ocks� visa h�nsyn mot personal och medintagna samt bidra

till att h�lla god ordning.

Journal

5 �

F�r varje intagen ska det f�ras en journal som dokumenterar den intag-

nes verkst�llighet.

Av journalen ska det framg� vem som har dokumenterat en viss uppgift

och n�r det gjordes.

SFS 2010:2010

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2010

Verkst�llighetsplanering

6 �

En verkst�llighetsplan ska grundas p� en utredning om den intagnes

behov av st�d och kontroll och om vilka �tg�rder som b�r vidtas under verk-
st�lligheten f�r att minska risken f�r �terfall i brott. F�ruts�ttningarna f�r att
bevilja den intagne ett tillst�nd till en s�dan utslussnings�tg�rd som avses i
11 kap. 1 � f�ngelselagen (2010:610) ska s�rskilt �verv�gas.

Vid utformningen av verkst�llighetsplanen ska h�nsyn tas till anstalts-

tidens l�ngd och den intagnes motivation till f�r�ndring. H�nsyn ska ocks�
tas till brottsoffer och andra som ber�rs av verkst�lligheten.

Verkst�llighetsplanen ska f�ljas upp fortl�pande och �ndras n�r det finns

anledning till det.

7 �

Inf�r frigivningen ska verkst�llighetsplanen vara s�rskilt inriktad p�

konkreta �tg�rder som kan underl�tta �verg�ngen till ett liv i frihet. Utifr�n
den intagnes behov ska, i l�mplig tid, samverkan ske med

1. socialn�mnden,
2. h�lso- och sjukv�rden,
3. Arbetsf�rmedlingen, och
4. F�rs�kringskassan.
Vid behov ska samverkan ocks� ske med andra myndigheter, organisa-

tioner och enskilda.

8 �

Kriminalv�rden f�r f�rordna en f�rtroendeman f�r en intagen som �r

l�ngtidsd�md och som beh�ver personligt st�d eller annan hj�lp, om den
intagne samtycker till det. F�rtroendemannen ska entledigas om en �ver-
vakare f�rordnas eller om den intagne beg�r det.

En f�rtroendeman har r�tt till ers�ttning som fastst�lls av Kriminalv�rden.

9 �

Kriminalv�rden ska f�re villkorlig frigivning pr�va om den intagne ska

st� under �vervakning enligt 26 kap. 11 � brottsbalken. Om Kriminalv�rden
beslutar om �vervakning, ska en �vervakare f�rordnas i s� god tid att han
eller hon kan f�rbereda uppdraget.

Till �vervakare ska en tj�nsteman vid Kriminalv�rden eller annan l�mplig

person f�rordnas.

Placering i anstalt

10 �

Vid bed�mning enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket f�ngelselagen

(2010:610) ska f�ljande s�rskilt beaktas:

1. risken f�r rymning, fritagning, fortsatt brottslighet, missbruk och annan

missk�tsamhet, och

2. behovet av att undvika en ol�mplig sammans�ttning av intagna och att i

�vrigt kunna bedriva en �ndam�lsenlig verksamhet i anstalt.

Tillst�nd att ha sp�dbarn hos sig

11 �

Ett tillst�nd f�r en intagen att ha sitt sp�dbarn hos sig f�r endast l�m-

nas efter att yttrande har inh�mtats fr�n socialn�mnden.

background image

3

SFS 2010:2010

Syssels�ttning

12 �

En intagen ska, s� l�ngt det �r m�jligt, anvisas syssels�ttning som �r

�gnad att motverka �terfall i brott eller som p� annat s�tt underl�ttar den
intagnes anpassning i samh�llet. S�rskild h�nsyn ska tas till den intagnes
motivation till f�r�ndring.

Ers�ttning om syssels�ttning inte kan anvisas eller vid sjukdom

13 �

En intagen har, ut�ver vad som f�ljer av 3 kap. 3 � f�ngelselagen

(2010:610), r�tt till ers�ttning om

1. n�gon syssels�ttning inte kan anvisas den intagne under normal arbets-

tid och det inte beror p� honom eller henne, eller

2. den intagnes arbetsf�rm�ga �r helt eller delvis nedsatt p� grund av sjuk-

dom.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket l�mnas inte om den intagne uppb�r allm�n

�lderspension, sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning enligt social-
f�rs�kringsbalken.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket f�r l�mnas med l�gre belopp �n vad den

intagne skulle ha f�tt om han eller hon utf�rt eller deltagit i anvisad syssel-
s�ttning.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket 2 ska inte l�mnas f�r den f�rsta dagen i en

sjukperiod (karensdag). Om en sjukperiod b�rjar inom fem dagar fr�n det att
en tidigare sjukperiod har avslutats, ska den senare sjukperioden anses vara
en forts�ttning p� den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar f�r begr�n-
sas till tio dagar under de senaste tolv m�naderna.

Personliga tillh�righeter

14 �

N�r tillh�righeter som den intagne inte f�r ta emot och inneha om-

h�ndertas enligt 5 kap. 2 � f�ngelselagen (2010:610) ska den intagne under-
r�ttas.

Kriminalv�rden ska dokumentera vad som har omh�ndertagits.

15 �

Kostnad som uppst�r i samband med att Kriminalv�rden skickar en

intagens tillh�righeter fr�n anstalt enligt 5 kap. 3 � f�ngelselagen (2010:610)
f�r avr�knas fr�n den ers�ttning som han eller hon har r�tt till enligt 3 kap.
3 � samma lag eller 13 � denna f�rordning.

16 � Kriminalv�rden ska, om inte n�got annat �r f�reskrivet, se till att till-
h�righeter som omh�ndertagits f�rvaras p� ett betryggande s�tt.

Utl�ndsk valuta f�r v�xlas till svenska kronor. Den v�xelkurs som g�ller

vid tidpunkten f�r v�xlingen ska till�mpas.

En �tg�rd enligt andra stycket ska dokumenteras.

17 �

Den intagne ska innan han eller hon friges underr�ttas om Kriminal-

v�rdens r�tt att s�lja eller f�rst�ra tillh�righeter som den intagne l�mnar kvar
i anstalten.

En intagens r�tt till ers�ttning enligt 5 kap. 4 � andra stycket f�ngelse-

lagen (2010:610) pr�vas efter ans�kan av den intagne.

background image

4

SFS 2010:2010

Vistelse i avskildhet

18 �

Om en intagen h�lls avskild enligt 6 kap. 49 �� f�ngelselagen

(2010:610) ska �tg�rden dokumenteras. Av dokumentationen ska det framg�

1. vilka sk�len f�r �tg�rden �r,
2. n�r den intagne avskiljdes,
3. n�r avskildheten upph�rde,
4. var den intagne placerats, och
5. om den intagne unders�kts av l�kare.

Bes�k

19 �

Om ett bes�k �vervakas utan att personal n�rvarar, ska den intagne

och bes�karen informeras om att bes�ket �vervakas.

Elektronisk kommunikation och f�rs�ndelser

20 �

Elektronisk kommunikation f�r endast �ga rum med utrustning som

tillhandah�lls eller godk�nns av Kriminalv�rden.

21 �

Om en f�rs�ndelse som har granskats inte kan l�mnas ut i n�ra anslut-

ning till att granskningen slutf�rts, ska den intagne underr�ttas, om inte s�r-
skilda sk�l talar mot det.

22 �

Kopior och �vers�ttningar av f�rs�ndelser som har granskats ska f�r-

st�ras s� snart de inte l�ngre beh�vs. Detsamma g�ller upptagningar och
uppteckningar som har tillkommit vid kontroll av elektronisk kommunika-
tion.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

23 �

Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som kontrolleras

visas all den h�nsyn som omst�ndigheterna medger. Kroppsvisitation eller
kroppsbesiktning ska, om m�jligt, utf�ras i n�rvaro av en annan person �n
den som genomf�r kontrollen.

Kroppsbesiktning ska, f�rutom n�r saliv-, svett- och h�rprov l�mnas, utf�-

ras med beaktande av s� stor enskildhet som omst�ndigheterna medger och,
om m�jligt, i ett enskilt utrymme.

F�ngsel

24 �

Om en intagen bel�ggs med f�ngsel, ska �tg�rden dokumenteras. Av

dokumentationen ska det framg�

1. vilka sk�len f�r �tg�rden �r,
2. f�ngslets art,
3. n�r den intagne belades med f�ngsel,
4. n�r f�ngslet avl�gsnades, och
5. om den intagne unders�kts av l�kare.

background image

5

SFS 2010:2010

H�lso- och sjukv�rd

25 �

Varje anstalt ska ha tillg�ng till legitimerad l�kare och personal med

l�mplig sjukv�rdsutbildning.

26 �

F�rs en intagen �ver till sjukhus, ska den som f�r ansvaret f�r h�lso-

och sjukv�rden av patienten, underr�ttas om f�rh�llanden av betydelse f�r
hans eller hennes vistelse p� sjukhuset.

27 �

En anh�rig till den intagne ska underr�ttas om den intagne drabbas av

allvarlig sjukdom eller sv�rare olycksfall eller om den intagne avlider. Om
den intagne beg�rt att en anh�rig inte ska underr�ttas, ska den intagnes vilja
dock respekteras.

28 �

F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal k�nnedom om att en intagen lider av

en s�dan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 � andra stycket smitt-
skyddslagen (2004:168) utg�r allm�nfarlig sjukdom, ska chefen f�r krimi-
nalv�rdsanstalten underr�ttas, om det inte st�r klart att det inte finns risk f�r
smittspridning.

29 �

Har h�lso- och sjukv�rdspersonal bed�mt att det finns risk f�r att en

intagen kan komma att allvarligt skada sig sj�lv, ska de uppgifter om den
intagnes h�lsotillst�nd eller andra personliga f�rh�llanden som beh�vs f�r att
f�rebygga att den intagne utf�r en sj�lvskadande handling, l�mnas till chefen
f�r kriminalv�rdsanstalten.

Transport

30 �

Om det beh�vs f�r att en transport av en intagen ska kunna genom-

f�ras p� ett betryggande s�tt, f�r Kriminalv�rden beg�ra hj�lp av en polis-
myndighet. Transporten ska planeras i samr�d med polismyndigheten.

31 �

En intagen som transporteras eller av annan anledning vistas utanf�r

anstalten under Kriminalv�rdens �vervakning ska inte uts�ttas f�r on�dig
uppm�rksamhet.

S�rskilda utslussnings�tg�rder

32 �

Best�mmelserna i f�rordningen (1989:929) om ers�ttning av allm�n-

na medel f�r skada orsakad av den som utf�r samh�llstj�nst ska ocks� till�m-
pas p� skada som orsakats av den som utf�r oavl�nat arbete inom ramen f�r
en s�dan utslussnings�tg�rd som avses i 11 kap. 1 � f�ngelselagen
(2010:610).

33 �

Vid ut�kad frig�ng f�r Kriminalv�rden f�rordna att andra l�mpliga

personer �n anst�llda vid myndigheten ska bitr�da vid kontrollen av att den
intagne r�ttar sig efter de villkor som har meddelats och i �vrigt fullg�r de
skyldigheter som g�ller f�r utslussnings�tg�rden.

background image

6

SFS 2010:2010

34 �

Om ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd upph�vs, ska myndigheten

som har fattat beslutet underr�tta polismyndigheten p� den ort d�r den
intagne vistas, senast har vistats eller har sin hemort. Polismyndigheten ska
f�rpassa den intagne till den anstalt som Kriminalv�rden anvisar f�r fortsatt
verkst�llighet.

N�r polismyndigheten har omh�ndertagit den intagne f�r f�rpassning

enligt f�rsta stycket, ska myndigheten omedelbart underr�tta Kriminal-
v�rden.

Underr�ttelse till m�ls�gande

35 �

Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktats mot n�gons

liv, h�lsa, frihet eller frid, ska m�ls�ganden tillfr�gas om han eller hon vill
bli underr�ttad om

1. i vilken anstalt den intagne �r placerad,
2. den intagne f�rflyttas till en annan anstalt,
3. den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 9 kap. 1 �, 10 kap. 14 �� eller

11 kap. 1 � f�ngelselagen (2010:610),

4. den intagne, eller Kriminalv�rden, ans�ker om omvandling enligt lagen

(2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livstid,

5. den intagne friges,
6. den intagne rymmer eller fritas, eller
7. den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse utanf�r

anstalten.

En beg�rd underr�ttelse om en planerad vistelse utanf�r anstalten beh�ver

inte l�mnas i de fall en underr�ttelse p� grund av beslutad bevakning eller
andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig. Detsamma g�ller n�r
en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den intagnes liv eller h�lsa.

36 �

En underr�ttelse enligt 35 � ska l�mnas i l�mplig tid och utformas

med h�nsyn till omst�ndigheterna i det enskilda fallet.

En underr�ttelse ska inneh�lla information om de regler som g�ller f�r

meddelande av bes�ksf�rbud enligt lagen (1988:688) om bes�ksf�rbud, om
inte s�dan information har l�mnats tidigare.

Utl�mnande av uppgifter till och samr�d med S�kerhetspolisen i
vissa fall

37 �

Efter beg�ran av S�kerhetspolisen i s�rskilda fall ska Kriminalv�rden

l�mna ut uppgifter som beh�vs i verksamhet f�r personskydd f�r

1. riksdagens ledam�ter,
2. statschefen och �vriga medlemmar av kungahuset,
3. statsr�d, och
4. statssekreterare och kabinettssekreterare.

38 �

Om regeringen i fr�ga om en viss intagen har fattat beslut om undan-

tag enligt 7 kap. 11 � f�ngelselagen (2010:610), ska beslut i fr�ga om den
intagnes placering i anstalt och vistelse utanf�r anstalt, i annat fall �n som
avses i 13 kap. 6 � samma lag, fattas efter samr�d med S�kerhetspolisen.
Detsamma g�ller i fr�ga om s�dant beslut om vistelse utanf�r anstalt f�r en

background image

7

SFS 2010:2010

intagen som har d�mts f�r terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff
f�r terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning.

Utl�mnande av uppgifter till Centrala studiest�dsn�mnden

39 �

Kriminalv�rden ska l�mna uppgift om att en intagen bedriver efter-

gymnasiala studier till Centrala studiest�dsn�mnden.

Bemyndigande f�r Kriminalv�rden

40 �

Kriminalv�rden f�r meddela f�reskrifter om bidrag av allm�nna

medel f�r utgifter i samband med frigivning och f�r andra �ndam�l f�re
frigivningen.

41 �

Kriminalv�rden f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�llighet

av f�ngelselagen (2010:610) och denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;