SFS 2010:302 Förordning om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

100302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift;

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1989:46) om TV-

avgift ska ha följande lydelse.

Förordning om finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2010:302

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010