SFS 2010:339 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan

100339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om
försöksverksamhet med utbildning utan timplan i
grundskolan;

utfärdad den 6 maj 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:903) om försöksverksam-

het med utbildning utan timplan i grundskolan, som gäller till och med den
30 juni 2010

1, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:114.

SFS 2010:339

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010