SFS 2010:379 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

100379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2009:658) om
årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel
med läkemedel till konsument;

utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:658) om årsavgift och årlig

tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument, som gäller till
och med den 30 juni 2010, ska fortsätta att gälla till och med den 31 decem-
ber 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2010:379

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010