SFS 2010:501 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

100501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.