SFS 2010:503 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

100503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.