SFS 2010:512 Lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

100512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.