SFS 2010:522 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

100522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.