SFS 2010:530 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket;

100530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1161) med <br/>instruktion f�r Sj�fartsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2007:1161) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Sj�fartsverket ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sj�fartsverket ska samr�da med F�rsvarsmakten n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. utm�rkning av farleder som inte tidigare �r utm�rkta, och<br/>2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom s�dana vatten-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">omr�den som avses i 5 � 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats<br/>vara skyddsobjekt enligt samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2010.<br/>2. F�r s�dana milit�ra skyddsomr�den som avses i punkten 1 i ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till skyddslagen (2010:305) g�ller<br/>7 � i sin �ldre lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2010:530</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1161) med
instruktion f�r Sj�fartsverket;

utf�rdad den 3 juni 2010.

Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2007:1161) med instruktion

f�r Sj�fartsverket ska ha f�ljande lydelse.

7 �

Sj�fartsverket ska samr�da med F�rsvarsmakten n�r det g�ller

1. utm�rkning av farleder som inte tidigare �r utm�rkta, och
2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom s�dana vatten-

omr�den som avses i 5 � 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats
vara skyddsobjekt enligt samma lag.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2010.
2. F�r s�dana milit�ra skyddsomr�den som avses i punkten 1 i ikraft-

tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till skyddslagen (2010:305) g�ller
7 � i sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

SFS 2010:530

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;