SFS 2010:536 Lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

100536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.