SFS 2010:537 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

100537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.