SFS 2010:547 Förordning om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter

100547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1984:1042) om <br/>pensionsvillkor f�r icke-svenska medborgare som <br/>�r lokalanst�llda vid svenska utlandsmyndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1984:1042) om pen-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sionsvillkor f�r icke-svenska medborgare som �r lokalanst�llda vid svenska<br/>utlandsmyndigheter</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att i 6, 12 och 26 �� orden Statens pensionsverk ska bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens tj�nstepensionsverk,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 28, 29, 31 och 32 �� samt bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Pensionsf�rm�nerna enligt 9 � fastst�lls av Statens tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">verk sedan yttrande inh�mtats fr�n anst�llningsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Pensionsf�rm�n ska minskas med f�rm�ner som den lokalanst�llde �r be-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�ttigad till enligt den lokala lagstiftningen om allm�n pensionsf�rs�kring el-<br/>ler n�gon annan socialf�rs�kring eller d�rmed j�mf�rlig anordning. Minsk-<br/>ningen g�rs bara i den m�n f�rm�nerna avser samma tid.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska betala f�rm�nen till arbetstagaren m�nadsvis i lokal va-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">luta samma dag som l�neutbetalningar normalt sker.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l f�r hela pensionen eller en del av pensio-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nen betalas som ett eng�ngsbelopp. Statens tj�nstepensionsverk beslutar i<br/>samr�d med anst�llningsmyndigheten p� vilket s�tt betalningen ska ske i<br/>varje s�rskilt fall.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett eng�ngsbelopp ska vara h�lften av pensionens kapitaliserade v�r-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">de. Kapitaliseringen ska ske enligt de grunder som till�mpas vid ber�kningen<br/>av pensionsreserv i pensionsstiftelse (SOU 1964:28).</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens tj�nstepensionsverk fastst�ller eng�ngsbeloppet. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse av<br/>6 � 1999:873<br/>12 � 1999:873<br/>26 � 1999:873.</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 1999:873.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1999:873.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 1999:873.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:547</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:547</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Ytterligare f�reskrifter om verkst�lligheten av denna f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r meddelas av Statens tj�nstepensionsverk.</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Afghanistan</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Albanien</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Algeriet</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Amerikas F�renta <br/>Stater</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Angola</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Argentina</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Australien</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Bangladesh</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Belgien</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Bolivia</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Bosnien och <br/>Hercegovina</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Burkina Faso</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Brasilien</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Bulgarien</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">63</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Canada</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Chile</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Colombia</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Cuba</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Cypern</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Danmark</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20"></p> <p style="position:absolute;top:723px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Demokratiska <br/>republiken Kongo</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Egypten</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20"></p> <p style="position:absolute;top:776px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Estland</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Etiopien</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Finland</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20"></p> <p style="position:absolute;top:829px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Frankrike</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20"></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">F�renade Arabemiraten 2</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Georgien</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Grekland</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">0</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20"></p> <p style="position:absolute;top:899px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Guatemala</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Honduras</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft20">1</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">65</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 1999:873.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft29">6 Senaste lydelse 2006:374. �ndringen inneb�r bl.a. att Botswana, Ecuador, Elfen-<br/>benskusten, Filippinerna, Guinea-Bissau, Kuwait, Libanon, Namibia, Peru, Serbien<br/>och Montenegro, Sri Lanka, Tunisien, Uruguay och Venezuela har tagits bort ur f�r-<br/>teckningen.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Land d�r utlands-<br/>myndigheten �r <br/>bel�gen</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft27">Maximal procentsats enligt <br/>18 � f�rordningen avseende<br/>�lders-</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft20">sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft20">familje-</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft20">pension</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft20">pension</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft20">pension</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft27">Pensions�lder, �r, <br/>enligt 7 � <br/>f�rordningen</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:547</b></p> <p style="position:absolute;top:261px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Hongkong</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Indien</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Indonesien</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Irak</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Iran</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Irland</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Island</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Israel</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Italien</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Japan</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Jordanien</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Kambodja</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Kenya</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">55</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Kina</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Korea, Demokratiska <br/>folkrepubliken</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Korea, Republiken</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Kosovo</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Kroatien</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Laos</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Lettland</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Liberia</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Litauen</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Luxemburg</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Makedonien</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Malaysia</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Mali</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Marocko</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Mexico</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Mocambique</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Moldavien</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Nederl�nderna</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Nicaragua</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Nigeria</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Norge</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Pakistan</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Polen</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Portugal</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">0</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30"></p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Rum�nien</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Rwanda</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Ryssland</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Saudiarabien</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Schweiz</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Senegal</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">60</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Serbien</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">2</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft30">1</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft30">65</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Land d�r utlands-<br/>myndigheten �r <br/>bel�gen</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft32">Maximal procentsats enligt <br/>18 � f�rordningen avseende<br/>�lders-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft30">sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft30">familje-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">pension</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft30">pension</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft30">pension</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft32">Pensions�lder, �r, <br/>enligt 7 � <br/>f�rordningen</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:547</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Singapore</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40"></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Slovakien</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">65</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Slovenien</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">65</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Spanien</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40"></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Storbritannien</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">65</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Sudan</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Sydafrika</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">65</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Syrien</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Tadzjikistan</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Tanzania</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Thailand</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Tjeckien</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">65</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Turkiet</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40"></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Tyskland</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40"></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Uganda</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Ukraina</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Ungern</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Vietnam</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Vitryssland</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Zambia</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">55</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Zimbabwe</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">2</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">1</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40">60</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">�sterrike</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft40">0</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft40"></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40"> Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft42">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">Land d�r utlands-<br/>myndigheten �r <br/>bel�gen</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft42">Maximal procentsats enligt <br/>18 � f�rordningen avseende<br/>�lders-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft40">sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft40">familje-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft40">pension</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft40">pension</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft40">pension</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft42">Pensions�lder, �r, <br/>enligt 7 � <br/>f�rordningen</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1984:1042) om
pensionsvillkor f�r icke-svenska medborgare som
�r lokalanst�llda vid svenska utlandsmyndigheter;

utf�rdad den 3 juni 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1984:1042) om pen-

sionsvillkor f�r icke-svenska medborgare som �r lokalanst�llda vid svenska
utlandsmyndigheter

1

dels att i 6, 12 och 26 �� orden Statens pensionsverk ska bytas ut mot

Statens tj�nstepensionsverk,

dels att 28, 29, 31 och 32 �� samt bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande

lydelse.

28 �

2

Pensionsf�rm�nerna enligt 9 � fastst�lls av Statens tj�nstepensions-

verk sedan yttrande inh�mtats fr�n anst�llningsmyndigheten.

Pensionsf�rm�n ska minskas med f�rm�ner som den lokalanst�llde �r be-

r�ttigad till enligt den lokala lagstiftningen om allm�n pensionsf�rs�kring el-
ler n�gon annan socialf�rs�kring eller d�rmed j�mf�rlig anordning. Minsk-
ningen g�rs bara i den m�n f�rm�nerna avser samma tid.

Myndigheten ska betala f�rm�nen till arbetstagaren m�nadsvis i lokal va-

luta samma dag som l�neutbetalningar normalt sker.

29 �

3

Om det finns s�rskilda sk�l f�r hela pensionen eller en del av pensio-

nen betalas som ett eng�ngsbelopp. Statens tj�nstepensionsverk beslutar i
samr�d med anst�llningsmyndigheten p� vilket s�tt betalningen ska ske i
varje s�rskilt fall.

31 �

4

Ett eng�ngsbelopp ska vara h�lften av pensionens kapitaliserade v�r-

de. Kapitaliseringen ska ske enligt de grunder som till�mpas vid ber�kningen
av pensionsreserv i pensionsstiftelse (SOU 1964:28).

Statens tj�nstepensionsverk fastst�ller eng�ngsbeloppet.

1 Senaste lydelse av
6 � 1999:873
12 � 1999:873
26 � 1999:873.

2 Senaste lydelse 1999:873.

3 Senaste lydelse 1999:873.

4 Senaste lydelse 1999:873.

SFS 2010:547

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:547

32 �

5

Ytterligare f�reskrifter om verkst�lligheten av denna f�rordning

f�r meddelas av Statens tj�nstepensionsverk.

Bilaga

6

Afghanistan

2

2

1

60

Albanien

2

2

1

65

Algeriet

2

2

1

60

Amerikas F�renta
Stater

2

2

1

65

Angola

2

2

1

60

Argentina

2

2

1

65

Australien

2

2

1

65

Bangladesh

2

2

1

60

Belgien

2

2

1

65

Bolivia

2

2

1

65

Bosnien och
Hercegovina

2

2

1

65

Burkina Faso

2

2

1

60

Brasilien

2

2

1

65

Bulgarien

2

2

1

63

Canada

2

2

1

65

Chile

2

2

1

65

Colombia

2

2

1

60

Cuba

2

2

1

60

Cypern

2

2

1

65

Danmark

0

0

0Demokratiska
republiken Kongo

2

2

1

60

Egypten

0

0

0Estland

2

2

1

65

Etiopien

2

2

1

60

Finland

0

0

0Frankrike

0

0

0F�renade Arabemiraten 2

2

1

65

Georgien

2

2

1

60

Grekland

0

0

0Guatemala

2

2

1

65

Honduras

2

2

1

65

5 Senaste lydelse 1999:873.

6 Senaste lydelse 2006:374. �ndringen inneb�r bl.a. att Botswana, Ecuador, Elfen-
benskusten, Filippinerna, Guinea-Bissau, Kuwait, Libanon, Namibia, Peru, Serbien
och Montenegro, Sri Lanka, Tunisien, Uruguay och Venezuela har tagits bort ur f�r-
teckningen.

Land d�r utlands-
myndigheten �r
bel�gen

Maximal procentsats enligt
18 � f�rordningen avseende
�lders-

sjuk-

familje-

pension

pension

pension

Pensions�lder, �r,
enligt 7 �
f�rordningen

background image

3

SFS 2010:547

Hongkong

2

2

1

65

Indien

2

2

1

60

Indonesien

2

2

1

60

Irak

2

2

1

60

Iran

2

2

1

60

Irland

2

2

1

65

Island

0

0

0Israel

2

2

1

65

Italien

0

0

0Japan

0

0

0Jordanien

2

2

1

60

Kambodja

2

2

1

60

Kenya

2

2

1

55

Kina

0

0

0Korea, Demokratiska
folkrepubliken

0

0

0Korea, Republiken

2

2

1

60

Kosovo

2

2

1

65

Kroatien

2

2

1

65

Laos

2

2

1

60

Lettland

2

2

1

65

Liberia

2

2

1

60

Litauen

2

2

1

65

Luxemburg

2

2

1

65

Makedonien

2

2

1

65

Malaysia

2

2

1

60

Mali

2

2

1

60

Marocko

2

2

1

60

Mexico

2

2

1

65

Mocambique

2

2

1

60

Moldavien

2

2

1

60

Nederl�nderna

2

2

1

65

Nicaragua

2

2

1

60

Nigeria

2

2

1

60

Norge

0

0

0Pakistan

2

2

1

60

Polen

2

2

1

65

Portugal

0

0

0Rum�nien

2

2

1

60

Rwanda

2

2

1

60

Ryssland

2

2

1

60

Saudiarabien

2

2

1

60

Schweiz

2

2

1

65

Senegal

2

2

1

60

Serbien

2

2

1

65

Land d�r utlands-
myndigheten �r
bel�gen

Maximal procentsats enligt
18 � f�rordningen avseende
�lders-

sjuk-

familje-

pension

pension

pension

Pensions�lder, �r,
enligt 7 �
f�rordningen

background image

4

SFS 2010:547

Singapore

0

0

0Slovakien

2

2

1

65

Slovenien

2

2

1

65

Spanien

0

0

0Storbritannien

2

2

1

65

Sudan

2

2

1

60

Sydafrika

2

2

1

65

Syrien

2

2

1

60

Tadzjikistan

2

2

1

60

Tanzania

2

2

1

60

Thailand

2

2

1

60

Tjeckien

2

2

1

65

Turkiet

0

0

0Tyskland

0

0

0Uganda

2

2

1

60

Ukraina

2

2

1

60

Ungern

2

2

1

60

Vietnam

2

2

1

60

Vitryssland

2

2

1

60

Zambia

2

2

1

55

Zimbabwe

2

2

1

60

�sterrike

0

0

0Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

Land d�r utlands-
myndigheten �r
bel�gen

Maximal procentsats enligt
18 � f�rordningen avseende
�lders-

sjuk-

familje-

pension

pension

pension

Pensions�lder, �r,
enligt 7 �
f�rordningen

;