SFS 2010:553 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

100553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1 orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjänste-

pensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av bilagan 2010:135.

SFS 2010:553

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1 orden ”Statens pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjänste-

pensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av bilagan 2010:135.

SFS 2010:553

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010