SFS 2010:560 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

100560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att i 8 § förordningen (2003:766) om behandling

av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

1 orden ”Statens

pensionsverk” ska bytas ut mot ”Statens tjänstepensionsverk”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 8 § 2009:1196.

SFS 2010:560

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010