SFS 2010:564 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:346) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

100564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:346) om ändring
i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Österrike;

utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:346) om ändring i lagen

(1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike ska
träda i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2010:564

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010