SFS 2010:568 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

100568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.