SFS 2010:572 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

100572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.