SFS 2010:583 Förordning om ändring i förordningen (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och andra beslut av Europeiska gemenskaperna

100583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1995:105) om beh�rig <br/>myndighet f�r �kthetskontroll av domar och andra <br/>beslut av Europeiska gemenskaperna;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1995:105) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">beh�rig myndighet f�r �kthetskontroll av domar och andra beslut av Europe-<br/>iska gemenskaperna samt f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning om beh�rig myndighet f�r �kthetskontroll av domar <br/>och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-<br/>gemenskapen</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft15">1 att Domstolsverket ska vara beh�rig svensk</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">myndighet f�r �kthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och<br/>299 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt samt artiklarna 18<br/>tredje stycket, 159 och 164 i f�rdraget den 25 mars 1957 om uppr�ttandet av<br/>Europeiska atomenergigemenskapen.</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr SFS 1994:1501.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:583</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1995:105) om beh�rig
myndighet f�r �kthetskontroll av domar och andra
beslut av Europeiska gemenskaperna;

utf�rdad den 3 juni 2010.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1995:105) om

beh�rig myndighet f�r �kthetskontroll av domar och andra beslut av Europe-
iska gemenskaperna samt f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning om beh�rig myndighet f�r �kthetskontroll av domar
och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-
gemenskapen

1 �

Regeringen f�reskriver

1 att Domstolsverket ska vara beh�rig svensk

myndighet f�r �kthetskontroll av domar och akter enligt artiklarna 280 och
299 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt samt artiklarna 18
tredje stycket, 159 och 164 i f�rdraget den 25 mars 1957 om uppr�ttandet av
Europeiska atomenergigemenskapen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

1 Jfr SFS 1994:1501.

SFS 2010:583

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;