SFS 2010:596 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

100596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:130) om <br/>yrkesh�gskolan;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:130) om yrkesh�g-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skolan</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 8 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 5 kap. 9 � ska lyda Upph�rande, �terkrav</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och inneh�llande av statlig finansiering,</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 11 �, av</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon best�mmelse eller n�got villkor som g�ller f�r statsbidrag</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt denna f�rordning i v�sentlig m�n har �sidosatts, f�r Myndigheten f�r<br/>yrkesh�gskolan besluta att bidrag helt eller delvis ska h�llas inne fr�n kom-<br/>mande utbetalningar i v�ntan p� r�ttelse. Om r�ttelse inte g�rs, f�r myndig-<br/>heten besluta att det inneh�llna beloppet ska dras av fr�n statsbidraget.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten f�r<br/>yrkesh�gskolan �n beslut enligt 5 kap. 11 � f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2010:596</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:130) om
yrkesh�gskolan;

utf�rdad den 10 juni 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:130) om yrkesh�g-

skolan

dels att 8 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 5 kap. 9 � ska lyda Upph�rande, �terkrav

och inneh�llande av statlig finansiering,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 11 �, av

f�ljande lydelse.

5 kap.

11 �

Om n�gon best�mmelse eller n�got villkor som g�ller f�r statsbidrag

enligt denna f�rordning i v�sentlig m�n har �sidosatts, f�r Myndigheten f�r
yrkesh�gskolan besluta att bidrag helt eller delvis ska h�llas inne fr�n kom-
mande utbetalningar i v�ntan p� r�ttelse. Om r�ttelse inte g�rs, f�r myndig-
heten besluta att det inneh�llna beloppet ska dras av fr�n statsbidraget.

8 kap.

1 �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-

gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten f�r
yrkesh�gskolan �n beslut enligt 5 kap. 11 � f�r dock inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:596

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;