SFS 2010:638 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden

100638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:332) om avtal
mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:332) om avtal mellan Sverige och

Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2010:638

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010