SFS 2010:656 Förordning om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

100656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:861) med
instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:861) med instruktion

för Totalförsvarets forskningsinstitut ska ha följande lydelse.

3 §

Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan

mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell
forskning.

Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten

bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:656

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010