SFS 2010:703 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

100703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.