SFS 2010:706 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

100706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.