SFS 2010:721 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

100721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar <br/>av dokument;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � lagen (1993:1392) om plikt-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">exemplar av dokument ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">3 � lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och<br/>yttrandefrihetsgrundlagens omr�den, ska pliktexemplar l�mnas i form av en<br/>s�dan inspelning av programmet som ska g�ras enligt best�mmelsen.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programf�retag f�r</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">s�nda med st�d av tillst�nd enligt 4 kap. 3 � och 11 kap. 1 � radio- och tv-<br/>lagen (2010:696) eller som genom satellits�ndning som utg�r fr�n Sverige<br/>f�rmedlas till allm�nheten fr�n svenskt programf�retag, ska ett pliktexem-<br/>plar l�mnas av varje s�ndning.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av andra ljudradio- och televisionsprogram �n som avses i andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska ett pliktexemplar l�mnas av varje s�ndning som �gt rum under h�gst fyra<br/>veckor per kalender�r. Regeringen eller den myndighet som regeringen<br/>best�mmer f�r besluta f�r vilka veckor som pliktexemplar ska l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS KRANTZ</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1996:859.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:721</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar <br/>av dokument;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � lagen (1993:1392) om plikt-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">exemplar av dokument ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">3 � lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och<br/>yttrandefrihetsgrundlagens omr�den, ska pliktexemplar l�mnas i form av en<br/>s�dan inspelning av programmet som ska g�ras enligt best�mmelsen.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programf�retag f�r</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">s�nda med st�d av tillst�nd enligt 4 kap. 3 � och 11 kap. 1 � radio- och tv-<br/>lagen (2010:696) eller som genom satellits�ndning som utg�r fr�n Sverige<br/>f�rmedlas till allm�nheten fr�n svenskt programf�retag, ska ett pliktexem-<br/>plar l�mnas av varje s�ndning.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av andra ljudradio- och televisionsprogram �n som avses i andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska ett pliktexemplar l�mnas av varje s�ndning som �gt rum under h�gst fyra<br/>veckor per kalender�r. Regeringen eller den myndighet som regeringen<br/>best�mmer f�r besluta f�r vilka veckor som pliktexemplar ska l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS KRANTZ</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1996:859.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:721</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � lagen (1993:1392) om plikt-

exemplar av dokument ska ha f�ljande lydelse.

18 �

2

Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap.

3 � lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens omr�den, ska pliktexemplar l�mnas i form av en
s�dan inspelning av programmet som ska g�ras enligt best�mmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programf�retag f�r

s�nda med st�d av tillst�nd enligt 4 kap. 3 � och 11 kap. 1 � radio- och tv-
lagen (2010:696) eller som genom satellits�ndning som utg�r fr�n Sverige
f�rmedlas till allm�nheten fr�n svenskt programf�retag, ska ett pliktexem-
plar l�mnas av varje s�ndning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram �n som avses i andra stycket

ska ett pliktexemplar l�mnas av varje s�ndning som �gt rum under h�gst fyra
veckor per kalender�r. Regeringen eller den myndighet som regeringen
best�mmer f�r besluta f�r vilka veckor som pliktexemplar ska l�mnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 1996:859.

SFS 2010:721

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument;

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � lagen (1993:1392) om plikt-

exemplar av dokument ska ha f�ljande lydelse.

18 �

2

Av ljudradio- och televisionsprogram, som ska spelas in enligt 5 kap.

3 � lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens omr�den, ska pliktexemplar l�mnas i form av en
s�dan inspelning av programmet som ska g�ras enligt best�mmelsen.

Av ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt programf�retag f�r

s�nda med st�d av tillst�nd enligt 4 kap. 3 � och 11 kap. 1 � radio- och tv-
lagen (2010:696) eller som genom satellits�ndning som utg�r fr�n Sverige
f�rmedlas till allm�nheten fr�n svenskt programf�retag, ska ett pliktexem-
plar l�mnas av varje s�ndning.

Av andra ljudradio- och televisionsprogram �n som avses i andra stycket

ska ett pliktexemplar l�mnas av varje s�ndning som �gt rum under h�gst fyra
veckor per kalender�r. Regeringen eller den myndighet som regeringen
best�mmer f�r besluta f�r vilka veckor som pliktexemplar ska l�mnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 1996:859.

SFS 2010:721

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;