SFS 2010:739 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

100739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.