SFS 2010:767 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:327) om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden

100767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:327) om avtal
mellan Sverige och San Marino om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:327) om avtal mellan Sverige och

San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2010:767

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:327) om avtal
mellan Sverige och San Marino om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:327) om avtal mellan Sverige och

San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2010:767

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010