SFS 2010:779 Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

100779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.