SFS 2010:785 Förordning om ändring i förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.

100785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.