SFS 2010:794 Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

100794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.