SFS 2010:802 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

100802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:1206) om <br/>frist�ende skolor och viss enskild verksamhet inom <br/>skolomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (1996:1206) om frist�en-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de skolor och viss enskild verksamhet inom skolomr�det</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 1 a och 2 ��, 1 a kap. 1 a och 2 �� samt 2 kap. 1 a och 2 ��</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 1 kap. 1 a �, tidigare 1 kap. 4 b och 5 ��,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">1 a kap. 1 a � samt tidigare 1 a kap. 8 a och 9 �� och 2 kap. 5, 10 och 11 ��<br/>ska utg�,</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 a kap. 7 �, 2 a kap. 2 och 4 ��, 3 kap. 2 � samt 4 kap. 2, 5 och</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">7 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolinspektion f�r efter ans�kan besluta att en frist�ende skola</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">anordnar pr�vning och utf�rdar betyg enligt de best�mmelser som g�ller f�r<br/>motsvarande skolform inom det offentliga skolv�sendet. Ans�kan f�r �ver-<br/>f�ras elektroniskt till Skolinspektionen. Skolinspektionen f�r meddela f�re-<br/>skrifter om elektronisk �verf�ring av en ans�kan och om elektronisk signa-<br/>tur.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En frist�ende skola som har f�tt medgivande enligt f�rsta stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">till�mpa 7 kap. grundskolef�rordningen (1994:1194) respektive 7 kap. s�r-<br/>skolef�rordningen (1995:206).</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:862px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om r�tt till bidrag till en skola ska l�mnas in till Statens</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skolinspektion. Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Jfr prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 F�rordningen omtryckt 2002:395.<br/>Senaste lydelse av<br/>1 kap. 1 a � 2008:623</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft18">1 a kap. 2 � 2008:623</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 kap. 2 � 2008:623</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 1 a � 2008:623</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 a kap. 1 a � 2008:623</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 2 � 2008:623.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2008:623.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2008:623.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:802</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:802</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolinspektion f�r meddela f�reskrifter om elektronisk �verf�-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">ring av en ans�kan och om elektronisk signatur samt de andra f�reskrifter<br/>som beh�vs f�r verkst�lligheten av 2 och 3 ��.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om enbart statlig tillsyn ska l�mnas in till Statens skolin-</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">spektion senast den 31 mars kalender�ret f�re det l�s�r tillsynen ska b�rja.<br/>Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Skolinspektionen f�r meddela f�reskrifter om elektronisk �verf�ring av en</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ans�kan och om elektronisk signatur.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">budget�ret, ska motsvarande tillskott ges till de frist�ende skolorna och den<br/>enskilda verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I de fall d� kommunen minskar ers�ttningen till motsvarande kommunal</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">verksamhet f�r bidrag till frist�ende skolor och annan enskild verksamhet<br/>minskas i motsvarande m�n genom att �terst�ende utbetalningar under bud-<br/>get�ret s�tts ner.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en kommun beslutar om bidrag till en enskild verksamhet, ska den ta</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">h�nsyn till om och i s� fall vilka avgifter som tas ut i den kommunala verk-<br/>samheten och i den enskilda verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">8</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Enligt 2 a kap. 17 a � skollagen (1985:1100) g�ller s�rskilda ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">ningsregler f�r f�rskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid till�mp-<br/>ningen av 2 a kap. 17 a � skollagen ska ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. <i>omsorg och pedagogisk verksamhet</i> avse kostnader f�r f�rskolechef</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">och andra anst�llda med ledningsuppgifter, personal i den pedagogiska verk-<br/>samheten och omsorgen samt kompetensutveckling av personalen och lik-<br/>nande kostnader, </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. <i>pedagogiskt material och utrustning</i> avse kostnader f�r lek- och l�rpro-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">dukter, maskiner som anv�nds i verksamheten, studiebes�k och liknande<br/>kostnader, och</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. <i>administration</i> avse administrativa kostnader, som ska ber�knas till tre</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">procent av grundbeloppet f�r f�rskolor och fritidshem och en procent av<br/>grundbeloppet f�r pedagogisk omsorg.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r �vriga kostnadsslag ska 4 � 4, 6 och 7 till�mpas p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">9</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning f�r lokalkostnader enligt 4 � 7 ska motsvara kommunens</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, ska ers�ttningen f�r lokalkostnader i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�gst motsvara den frist�ende skolans eller den enskilda verksamhetens fak-</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2008:623.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">6 Senaste lydelse 2008:623.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">7 Senaste lydelse 2009:672.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">8 Senaste lydelse 2009:672.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">9 Senaste lydelse 2009:672.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:802</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">tiska kostnader om dessa kostnader �r sk�liga. Vid sk�lighetspr�vningen ska<br/>h�nsyn tas till intresset av att skolor och verksamheter kan etableras.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juli 2010.<br/>2. Best�mmelserna i 4 kap. 2 � andra stycket och 4 kap. 5 � om pedago-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">gisk omsorg till�mpas f�rsta g�ngen p� bidrag f�r kalender�ret 2011.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:1206) om
frist�ende skolor och viss enskild verksamhet inom
skolomr�det;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (1996:1206) om frist�en-

de skolor och viss enskild verksamhet inom skolomr�det

2

dels att 1 kap. 1 a och 2 ��, 1 a kap. 1 a och 2 �� samt 2 kap. 1 a och 2 ��

ska upph�ra att g�lla,

dels att rubrikerna n�rmast f�re 1 kap. 1 a �, tidigare 1 kap. 4 b och 5 ��,

1 a kap. 1 a � samt tidigare 1 a kap. 8 a och 9 �� och 2 kap. 5, 10 och 11 ��
ska utg�,

dels att 1 a kap. 7 �, 2 a kap. 2 och 4 ��, 3 kap. 2 � samt 4 kap. 2, 5 och

7 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 a kap.

7 �

3

Statens skolinspektion f�r efter ans�kan besluta att en frist�ende skola

anordnar pr�vning och utf�rdar betyg enligt de best�mmelser som g�ller f�r
motsvarande skolform inom det offentliga skolv�sendet. Ans�kan f�r �ver-
f�ras elektroniskt till Skolinspektionen. Skolinspektionen f�r meddela f�re-
skrifter om elektronisk �verf�ring av en ans�kan och om elektronisk signa-
tur.

En frist�ende skola som har f�tt medgivande enligt f�rsta stycket ska

till�mpa 7 kap. grundskolef�rordningen (1994:1194) respektive 7 kap. s�r-
skolef�rordningen (1995:206).

2 a kap.

2 �

4

En ans�kan om r�tt till bidrag till en skola ska l�mnas in till Statens

skolinspektion. Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspektionen.

1 Jfr prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322.

2 F�rordningen omtryckt 2002:395.
Senaste lydelse av
1 kap. 1 a � 2008:623

1 a kap. 2 � 2008:623

1 kap. 2 � 2008:623

2 kap. 1 a � 2008:623

1 a kap. 1 a � 2008:623

2 kap. 2 � 2008:623.

3 Senaste lydelse 2008:623.

4 Senaste lydelse 2008:623.

SFS 2010:802

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:802

4 �

5

Statens skolinspektion f�r meddela f�reskrifter om elektronisk �verf�-

ring av en ans�kan och om elektronisk signatur samt de andra f�reskrifter
som beh�vs f�r verkst�lligheten av 2 och 3 ��.

3 kap.

2 �

6

En ans�kan om enbart statlig tillsyn ska l�mnas in till Statens skolin-

spektion senast den 31 mars kalender�ret f�re det l�s�r tillsynen ska b�rja.
Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen f�r meddela f�reskrifter om elektronisk �verf�ring av en

ans�kan och om elektronisk signatur.

4 kap.

2 �

7

Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under

budget�ret, ska motsvarande tillskott ges till de frist�ende skolorna och den
enskilda verksamheten.

I de fall d� kommunen minskar ers�ttningen till motsvarande kommunal

verksamhet f�r bidrag till frist�ende skolor och annan enskild verksamhet
minskas i motsvarande m�n genom att �terst�ende utbetalningar under bud-
get�ret s�tts ner.

N�r en kommun beslutar om bidrag till en enskild verksamhet, ska den ta

h�nsyn till om och i s� fall vilka avgifter som tas ut i den kommunala verk-
samheten och i den enskilda verksamheten.

5 �

8

Enligt 2 a kap. 17 a � skollagen (1985:1100) g�ller s�rskilda ers�tt-

ningsregler f�r f�rskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid till�mp-
ningen av 2 a kap. 17 a � skollagen ska ers�ttning f�r

1. omsorg och pedagogisk verksamhet avse kostnader f�r f�rskolechef

och andra anst�llda med ledningsuppgifter, personal i den pedagogiska verk-
samheten och omsorgen samt kompetensutveckling av personalen och lik-
nande kostnader,

2. pedagogiskt material och utrustning avse kostnader f�r lek- och l�rpro-

dukter, maskiner som anv�nds i verksamheten, studiebes�k och liknande
kostnader, och

3. administration avse administrativa kostnader, som ska ber�knas till tre

procent av grundbeloppet f�r f�rskolor och fritidshem och en procent av
grundbeloppet f�r pedagogisk omsorg.

F�r �vriga kostnadsslag ska 4 � 4, 6 och 7 till�mpas p� motsvarande s�tt.

7 �

9

Ers�ttning f�r lokalkostnader enligt 4 � 7 ska motsvara kommunens

genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns s�rskilda sk�l, ska ers�ttningen f�r lokalkostnader i st�llet

h�gst motsvara den frist�ende skolans eller den enskilda verksamhetens fak-

5 Senaste lydelse 2008:623.

6 Senaste lydelse 2008:623.

7 Senaste lydelse 2009:672.

8 Senaste lydelse 2009:672.

9 Senaste lydelse 2009:672.

background image

3

SFS 2010:802

tiska kostnader om dessa kostnader �r sk�liga. Vid sk�lighetspr�vningen ska
h�nsyn tas till intresset av att skolor och verksamheter kan etableras.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juli 2010.
2. Best�mmelserna i 4 kap. 2 � andra stycket och 4 kap. 5 � om pedago-

gisk omsorg till�mpas f�rsta g�ngen p� bidrag f�r kalender�ret 2011.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;