SFS 2010:802 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

100802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.