SFS 2010:803 Förordning om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman

100803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om Statens skolinspektions pr�vning i vissa fall av <br/>utbildning med enskild huvudman;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller vid Statens skolinspektions pr�vning av</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ans�kningar om godk�nnande som enskild huvudman inom skolv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den g�ller �ven vid pr�vning av ans�kningar som n�r de gjordes avs�g</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">godk�nnande av eller f�rklaring om r�tt till bidrag f�r en frist�ende skola<br/>som motsvarar en skolform inom det offentliga skolv�sendet enligt skolla-<br/>gen (1985:1100).</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om godk�nnande som enskild huvudman f�r en f�rskole-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">klass, grundskola, grunds�rskola, gymnasieskola eller gymnasies�rskola ska<br/>l�mnas in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalender�ret innan<br/>utbildningen ska starta. Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspek-<br/>tionen.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Skolinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om inneh�llet i en</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">ans�kan enligt f�rsta stycket. Skolinspektionen f�r �ven meddela f�reskrifter<br/>om elektronisk �verf�ring av en ans�kan och om elektronisk signatur.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Statens skolinspektion avg�r ett �rende om godk�nnande som</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">enskild huvudman f�r en f�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, gymna-<br/>sieskola eller gymnasies�rskola ska Skolinspektionen ge den kommun d�r<br/>utbildningen ska bedrivas tillf�lle att yttra sig. N�r det g�ller godk�nnande<br/>som enskild huvudman f�r en gymnasieskola eller gymnasies�rskola ska<br/>�ven de n�rliggande kommuner som kan antas bli ber�rda av en etablering<br/>ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en kommun yttrar sig b�r den bifoga en konsekvensbeskrivning till</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sitt yttrande.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:914px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolinspektions beslut i �rendet om godk�nnande ska om m�j-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt fattas f�re den 1 oktober kalender�ret innan utbildningen ska starta.</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">g�ngen p� ans�kningar f�r utbildning som ska starta tidigast h�stterminen<br/>2011. Best�mmelsen i 4 � ska dock till�mpas f�rsta g�ngen vid pr�vning av<br/>utbildning som ska starta h�stterminen 2012.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2010:803</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:803</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om Statens skolinspektions pr�vning i vissa fall av
utbildning med enskild huvudman;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Denna f�rordning g�ller vid Statens skolinspektions pr�vning av

ans�kningar om godk�nnande som enskild huvudman inom skolv�sendet.

Den g�ller �ven vid pr�vning av ans�kningar som n�r de gjordes avs�g

godk�nnande av eller f�rklaring om r�tt till bidrag f�r en frist�ende skola
som motsvarar en skolform inom det offentliga skolv�sendet enligt skolla-
gen (1985:1100).

2 �

En ans�kan om godk�nnande som enskild huvudman f�r en f�rskole-

klass, grundskola, grunds�rskola, gymnasieskola eller gymnasies�rskola ska
l�mnas in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalender�ret innan
utbildningen ska starta. Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspek-
tionen.

Skolinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om inneh�llet i en

ans�kan enligt f�rsta stycket. Skolinspektionen f�r �ven meddela f�reskrifter
om elektronisk �verf�ring av en ans�kan och om elektronisk signatur.

3 �

Innan Statens skolinspektion avg�r ett �rende om godk�nnande som

enskild huvudman f�r en f�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, gymna-
sieskola eller gymnasies�rskola ska Skolinspektionen ge den kommun d�r
utbildningen ska bedrivas tillf�lle att yttra sig. N�r det g�ller godk�nnande
som enskild huvudman f�r en gymnasieskola eller gymnasies�rskola ska
�ven de n�rliggande kommuner som kan antas bli ber�rda av en etablering
ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan.

N�r en kommun yttrar sig b�r den bifoga en konsekvensbeskrivning till

sitt yttrande.

4 �

Statens skolinspektions beslut i �rendet om godk�nnande ska om m�j-

ligt fattas f�re den 1 oktober kalender�ret innan utbildningen ska starta.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010 och till�mpas f�rsta

g�ngen p� ans�kningar f�r utbildning som ska starta tidigast h�stterminen
2011. Best�mmelsen i 4 � ska dock till�mpas f�rsta g�ngen vid pr�vning av
utbildning som ska starta h�stterminen 2012.

SFS 2010:803

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:803

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

;