SFS 2010:804 Förordning om ändring i förordningen (2003:120) om elcertifikat

100804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:120) om <br/>elcertifikat;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2003:120) om elcertifi-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kat</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 9 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 9 a �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inmatningen fr�n en produktionsanl�ggning sker till ett eln�t som</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">anv�nds utan st�d av n�tkoncession, ska anl�ggningens innehavare m�ta<br/>m�ngden inmatad el under varje timme och rapportera den certifikatber�tti-<br/>gande elproduktionen till Aff�rsverket svenska kraftn�t.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om elproduktionen i en anl�ggning sker med biobr�nsle som avses i 4 �</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">eller med torv, med anv�ndning av olika tekniska utrustningar eller om i ett<br/>annat fall endast en del av elproduktionen i en anl�ggning ber�ttigar till<br/>elcertifikat, ska anl�ggningens innehavare s�rskilt ber�kna och rapportera<br/>s�dan elproduktion till Aff�rsverket svenska kraftn�t.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens energimyndighet f�r meddela n�rmare f�reskrifter om hur m�t-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning, ber�kning och rapportering enligt f�rsta och andra styckena ska g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifter om m�tning och rapportering av certifikatber�ttigande elpro-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">duktion f�r inmatning fr�n produktionsanl�ggningar som sker till ett eln�t<br/>som omfattas av n�tkoncession finns i 9 � f�rordningen (1999:716) om m�t-<br/>ning, ber�kning och rapportering av �verf�rd el. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll meddelar f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">om krav p� och kontroll av m�tutrustning och ut�var tillsyn �ver efterlevna-<br/>den av s�dana f�reskrifter i enlighet med vad som f�ljer av lagen<br/>(1992:1514) om m�ttenheter, m�tningar och m�tdon.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Senaste lydelse 2009:645. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde och femte styckena upp-<br/>h�vs.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:804</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:120) om
elcertifikat;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2003:120) om elcertifi-

kat

dels att 9 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 9 a �, av f�ljande ly-

delse.

9 �

1

Om inmatningen fr�n en produktionsanl�ggning sker till ett eln�t som

anv�nds utan st�d av n�tkoncession, ska anl�ggningens innehavare m�ta
m�ngden inmatad el under varje timme och rapportera den certifikatber�tti-
gande elproduktionen till Aff�rsverket svenska kraftn�t.

Om elproduktionen i en anl�ggning sker med biobr�nsle som avses i 4 �

eller med torv, med anv�ndning av olika tekniska utrustningar eller om i ett
annat fall endast en del av elproduktionen i en anl�ggning ber�ttigar till
elcertifikat, ska anl�ggningens innehavare s�rskilt ber�kna och rapportera
s�dan elproduktion till Aff�rsverket svenska kraftn�t.

Statens energimyndighet f�r meddela n�rmare f�reskrifter om hur m�t-

ning, ber�kning och rapportering enligt f�rsta och andra styckena ska g�ras.

F�reskrifter om m�tning och rapportering av certifikatber�ttigande elpro-

duktion f�r inmatning fr�n produktionsanl�ggningar som sker till ett eln�t
som omfattas av n�tkoncession finns i 9 � f�rordningen (1999:716) om m�t-
ning, ber�kning och rapportering av �verf�rd el.

9 a �

Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll meddelar f�reskrifter

om krav p� och kontroll av m�tutrustning och ut�var tillsyn �ver efterlevna-
den av s�dana f�reskrifter i enlighet med vad som f�ljer av lagen
(1992:1514) om m�ttenheter, m�tningar och m�tdon.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:645. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde och femte styckena upp-
h�vs.

SFS 2010:804

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;