SFS 2010:812 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

100812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1993:1091) om <br/>assistansers�ttning;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1993:1091) om assistans-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ers�ttning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Schablonbeloppet f�r assistansers�ttning enligt 51 kap. 11 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket socialf�rs�kringsbalken ska f�r �r 2011 vara 258 kronor per timme.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rs�kringskassan ska senast den 1 mars varje �r l�mna regeringen f�rslag</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">till schablonbelopp f�r det kommande �ret. F�rs�kringskassan ska dessf�r-<br/>innan h�ra Sveriges Kommuner och Landsting i fr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Belopp som fastst�lls enligt 51 kap. 11 � andra stycket socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ringsbalken avrundas till n�rmaste krontal eller, om det slutar p� 50 �re, till<br/>n�rmaste h�gre krontal.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011. �ldre f�reskrifter g�l-</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ler fortfarande f�r assistansers�ttning som avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:931.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:812</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1993:1091) om
assistansers�ttning;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1993:1091) om assistans-

ers�ttning ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

Schablonbeloppet f�r assistansers�ttning enligt 51 kap. 11 � f�rsta

stycket socialf�rs�kringsbalken ska f�r �r 2011 vara 258 kronor per timme.

F�rs�kringskassan ska senast den 1 mars varje �r l�mna regeringen f�rslag

till schablonbelopp f�r det kommande �ret. F�rs�kringskassan ska dessf�r-
innan h�ra Sveriges Kommuner och Landsting i fr�gan.

Belopp som fastst�lls enligt 51 kap. 11 � andra stycket socialf�rs�k-

ringsbalken avrundas till n�rmaste krontal eller, om det slutar p� 50 �re, till
n�rmaste h�gre krontal.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011. �ldre f�reskrifter g�l-

ler fortfarande f�r assistansers�ttning som avser tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:931.

SFS 2010:812

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;