SFS 2010:813 Lag om konsulära katastrofinsatser;

100813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om konsul�ra katastrofinsatser;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Staten ska genomf�ra en konsul�r katastrofinsats f�r att bist� enskilda</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">n�r m�nga m�nniskor med anknytning till Sverige drabbas vid en kris eller<br/>en katastrof utomlands och behoven av evakuering och andra �tg�rder med<br/>h�nsyn till h�ndelsens karakt�r, f�ljder och omst�ndigheterna i �vrigt inte<br/>kan tillgodoses p� annat s�tt och insatsen inte heller av n�got annat sk�l<br/>m�ter s�rskilda hinder.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om katastrofmedicinska insatser utomlands finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Vem som omfattas av en konsul�r katastrofinsats</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En konsul�r katastrofinsats kan endast omfatta</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. svenska medborgare,<br/>2. svenska medborgares utl�ndska familjemedlemmar,<br/>3. i Sverige bosatta utl�nningar,<br/>4. medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge samt deras familje-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">medlemmar, i den utstr�ckning som f�ljer av de konsul�ra skyldigheter som<br/>Sverige har i f�rh�llande till dessa l�nder i enlighet med artikel 34 i den<br/>nordiska samarbets�verenskommelsen den 23 mars 1962 mellan Sverige,<br/>Danmark, Finland, Island och Norge (S� 1962:14 och S� 1974:31), och</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. medborgare i l�nderna inom Europeiska unionen, i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som f�ljer av de konsul�ra skyldigheter som Sverige har i f�rh�llande till<br/>dessa l�nder i enlighet med EUF-f�rdraget.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Beslut om konsul�r katastrofinsats</b></p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:949px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen beslutar i fr�ga om en konsul�r katastrofinsats ska genom-</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ras.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:98, bet. 2009/10:UU20, rskr. 2009/10:250.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:813</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:813</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ers�ttningsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som omfattats av en konsul�r katastrofinsats �r skyldig att ers�tta</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">staten f�r kostnader som uppst�tt n�r han eller hon transporterats eller f�tt<br/>h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en konsul�r katastrofinsats omfattat n�gon som vid insatsen �r under</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">18 �r, �r den som var f�rmyndare n�r h�ndelsen som f�ranledde ers�ttnings-<br/>skyldigheten intr�ffade skyldig att ers�tta kostnader som avses i f�rsta<br/>stycket. Om det finns s�rskilda sk�l f�r ers�ttningskravet framst�llas mot den<br/>under�rige.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en konsul�r katastrofinsats omfattat transport av avliden �r den</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">avlidna personens d�dsbo ers�ttningsskyldigt f�r transportkostnaderna.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gor om ers�ttning till staten pr�vas av den myndighet som reger-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ingen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttningsskyldighet enligt 5 � f�r j�mkas eller efterges om det finns</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">s�rskilda sk�l f�r det med h�nsyn till den betalningsskyldiges personliga<br/>eller ekonomiska f�rh�llanden samt omst�ndigheterna i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Indrivning</i></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Belopp enligt 5 � som inte betalas ska l�mnas f�r indrivning. Vid</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">indrivning f�r verkst�llighet enligt uts�kningsbalken ske. Best�mmelser om<br/>indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen meddelar f�reskrifter om att indrivning inte ska beg�ras f�r</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ringa belopp.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>�verklagande</i></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om ers�ttningsskyldighet f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om konsul�rt ekonomiskt bist�nd till enskilda utom-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lands finns i lagen (2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ekonomiskt bist�nd till enskilda som omfattas av en konsul�r katastrofin-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">sats i enlighet med denna lag omfattas inte av lagen om konsul�rt ekono-<br/>miskt bist�nd.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:889px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">n�rmare f�reskrifter om konsul�r katastrofinsats.</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:813</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">CARL BILDT<br/>(Utrikesdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om konsul�ra katastrofinsatser;

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Allm�nna best�mmelser

1 �

Staten ska genomf�ra en konsul�r katastrofinsats f�r att bist� enskilda

n�r m�nga m�nniskor med anknytning till Sverige drabbas vid en kris eller
en katastrof utomlands och behoven av evakuering och andra �tg�rder med
h�nsyn till h�ndelsens karakt�r, f�ljder och omst�ndigheterna i �vrigt inte
kan tillgodoses p� annat s�tt och insatsen inte heller av n�got annat sk�l
m�ter s�rskilda hinder.

2 �

Best�mmelser om katastrofmedicinska insatser utomlands finns i lagen

(2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

Vem som omfattas av en konsul�r katastrofinsats

3 �

En konsul�r katastrofinsats kan endast omfatta

1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utl�ndska familjemedlemmar,
3. i Sverige bosatta utl�nningar,
4. medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge samt deras familje-

medlemmar, i den utstr�ckning som f�ljer av de konsul�ra skyldigheter som
Sverige har i f�rh�llande till dessa l�nder i enlighet med artikel 34 i den
nordiska samarbets�verenskommelsen den 23 mars 1962 mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge (S� 1962:14 och S� 1974:31), och

5. medborgare i l�nderna inom Europeiska unionen, i den utstr�ckning

som f�ljer av de konsul�ra skyldigheter som Sverige har i f�rh�llande till
dessa l�nder i enlighet med EUF-f�rdraget.

Beslut om konsul�r katastrofinsats

4 �

Regeringen beslutar i fr�ga om en konsul�r katastrofinsats ska genom-

f�ras.

1 Prop. 2009/10:98, bet. 2009/10:UU20, rskr. 2009/10:250.

SFS 2010:813

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:813

Ers�ttningsskyldighet

5 �

Den som omfattats av en konsul�r katastrofinsats �r skyldig att ers�tta

staten f�r kostnader som uppst�tt n�r han eller hon transporterats eller f�tt
h�lso- och sjukv�rd.

Om en konsul�r katastrofinsats omfattat n�gon som vid insatsen �r under

18 �r, �r den som var f�rmyndare n�r h�ndelsen som f�ranledde ers�ttnings-
skyldigheten intr�ffade skyldig att ers�tta kostnader som avses i f�rsta
stycket. Om det finns s�rskilda sk�l f�r ers�ttningskravet framst�llas mot den
under�rige.

Om en konsul�r katastrofinsats omfattat transport av avliden �r den

avlidna personens d�dsbo ers�ttningsskyldigt f�r transportkostnaderna.

6 �

Fr�gor om ers�ttning till staten pr�vas av den myndighet som reger-

ingen best�mmer.

7 �

Ers�ttningsskyldighet enligt 5 � f�r j�mkas eller efterges om det finns

s�rskilda sk�l f�r det med h�nsyn till den betalningsskyldiges personliga
eller ekonomiska f�rh�llanden samt omst�ndigheterna i �vrigt.

Indrivning

8 �

Belopp enligt 5 � som inte betalas ska l�mnas f�r indrivning. Vid

indrivning f�r verkst�llighet enligt uts�kningsbalken ske. Best�mmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Regeringen meddelar f�reskrifter om att indrivning inte ska beg�ras f�r

ringa belopp.

�verklagande

9 �

Beslut om ers�ttningsskyldighet f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

�vriga best�mmelser

10 �

Best�mmelser om konsul�rt ekonomiskt bist�nd till enskilda utom-

lands finns i lagen (2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd.

Ekonomiskt bist�nd till enskilda som omfattas av en konsul�r katastrofin-

sats i enlighet med denna lag omfattas inte av lagen om konsul�rt ekono-
miskt bist�nd.

11 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om konsul�r katastrofinsats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

background image

3

SFS 2010:813

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;