SFS 2010:817 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

100817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.