SFS 2010:818 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

100818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.