SFS 2010:822 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

100822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.