SFS 2010:823 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

100823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1985:620) om vissa <br/>torvfyndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 27 och 33 �� lagen (1985:620) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa torvfyndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">�gare till mark som tas i anspr�k f�r bearbetning eller h�rmed sam-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">manh�ngande verksamhet �r ber�ttigad att av koncessionshavaren f� in-<br/>tr�ngsers�ttning och annan ers�ttning f�r skada. Samma r�tt till ers�ttning<br/>har innehavare av nyttjander�tt eller annan s�rskild r�tt till fastighet som<br/>ber�rs av ianspr�ktagandet.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Betr�ffande ers�ttningen g�ller 4 kap. expropriationslagen (1972:719) i</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">I m�l om inl�sen enligt 28 � g�ller, om inte annat �r f�reskrivet i</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag, expropriationslagen (1972:719) i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttning med anledning av en</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">bearbetningskoncession som har beviljats f�re ikrafttr�dandet, om talan om<br/>ers�ttning eller inl�sen har v�ckts f�re den 1 augusti 2015. I ett s�dant fall<br/>ska h�nvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens<br/>lydelse vid utg�ngen av juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:823</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 27 och 33 �� lagen (1985:620) om

vissa torvfyndigheter ska ha f�ljande lydelse.

27 �

�gare till mark som tas i anspr�k f�r bearbetning eller h�rmed sam-

manh�ngande verksamhet �r ber�ttigad att av koncessionshavaren f� in-
tr�ngsers�ttning och annan ers�ttning f�r skada. Samma r�tt till ers�ttning
har innehavare av nyttjander�tt eller annan s�rskild r�tt till fastighet som
ber�rs av ianspr�ktagandet.

Betr�ffande ers�ttningen g�ller 4 kap. expropriationslagen (1972:719) i

till�mpliga delar.

33 �

I m�l om inl�sen enligt 28 � g�ller, om inte annat �r f�reskrivet i

denna lag, expropriationslagen (1972:719) i till�mpliga delar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttning med anledning av en

bearbetningskoncession som har beviljats f�re ikrafttr�dandet, om talan om
ers�ttning eller inl�sen har v�ckts f�re den 1 augusti 2015. I ett s�dant fall
ska h�nvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens
lydelse vid utg�ngen av juli 2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:823

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;