SFS 2010:825 Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

100825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.