SFS 2010:827 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.