SFS 2010:830 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

100830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.