SFS 2010:833 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

100833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.