SFS 2010:833 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

100833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:1190) om <br/>�verl�telse av statens fasta egendom, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 19 � f�rordningen (1996:1190) om �verl�telse</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av statens fasta egendom, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r statens fasta egendom s�ljs f�r att tillgodose �ndam�l som kan</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�ranleda expropriation ska k�peskillingen best�mmas enligt grunderna f�r<br/>expropriationsers�ttning i 4 kap. expropriationslagen (1972:719), med<br/>undantag f�r 1 � andra stycket. K�peskillingen ska fastst�llas till beloppet p�<br/>det s�tt som f�rvaltningsmyndigheten anser �r l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2010:833</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:1190) om
�verl�telse av statens fasta egendom, m.m.;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver att 19 � f�rordningen (1996:1190) om �verl�telse

av statens fasta egendom, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

19 �

N�r statens fasta egendom s�ljs f�r att tillgodose �ndam�l som kan

f�ranleda expropriation ska k�peskillingen best�mmas enligt grunderna f�r
expropriationsers�ttning i 4 kap. expropriationslagen (1972:719), med
undantag f�r 1 � andra stycket. K�peskillingen ska fastst�llas till beloppet p�
det s�tt som f�rvaltningsmyndigheten anser �r l�mpligt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:833

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;