SFS 2010:835 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

100835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.