SFS 2010:836 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

100836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.